ДОБРOДОЈОДОВТЕ НА ВЕБ-СТРАНИЦАТА ЗА С. ПРИБИЛЦИ !!! WELOCOME TO THE WEBSITE FOR VILLAGE PRIBILCI !!!


 

Следете не на YOUTUBE за да ги погледнете сите наши нови видеа >>>  http://www.youtube.com/channel/UCshQPbBASiGvUevUPycgfmA?feature=watch  ...
Погледнете ги нашите видеа и песни за прибилци на следниот линк >>> http://worldtv.com/pribilci_tv

Follow us on you tube >>>  http://www.youtube.com/channel/UCshQPbBASiGvUevUPycgfmA?feature=watch  .

Link for many videos and songs about village Pribilci >>> http://worldtv.com/pribilci_tv и

Ставете Лајк на  Facebook  - Give us like on facebook : https://www.facebook.com/pribilci 


About Us ..

Village Pribilci ----- This village is known and described in the many Macedonian folk songs for the great Macedonian rebellion and patriotism (patriotism) of its population. During the Turkish rule the village was inhabited by Turks and was based on mudurot. For his name is believed to be obtained by the method to collect the Macedonian village outlaws and guerillas from Turkish pursuers, but the village was founded before the Ottoman period. In this village there are old Turkish cemetery and they are a testament to the lives of Turks in this village.
During the Ilinden uprising took place near the village less battle between Macedonian guerillas and Turkish army (during the start of the uprising) and Turkish army when passed by the village going towards KRU not found brigands hid in the village. The population was active even during the Second World War, as testified by the monument in the village.

За НАС

 С.Прибилци --------- Ова село е познато и опеано во многу Македонски народни песни поради големата бунтовност и македонско родољубие (патриотизам) на неговото население. За време на турското ропство селото било населено со турско население и било седиште на мудурот.За неговото име се верува дека е добиено поради што во селото се прибирале македонски ајдути и комити од турските потери, меѓутоа селото е основано и пред османскиот период. Во ова село има и стари турски гробишта и тие се сведоштво за животот на Турците во ова село.

За време на Илинденското востание близу селото се одиграла помала битка меѓу македонските комити и турскиот аскер (за време на почетокот на востанието), а турскиот аскер кога поминувал покрај селото одејќи кон Крушево не ги пронашол комитите кои се скриле во селото. Населението било активно и за времето на НОБ, за што сведочи споменикот во селото.

Contact us now!

Tatjana Lazarevska - Gurgo Sestro.mp3

Make a Free Website with Yola.